Select Your Language

هشدار

قابل توجه کلیۀ دوستان در مناطق مختلف کشور ، اخیراً افرادی سودجو بدون اطلاع از مسائل مربوط قانونی نسبت به کپی کردن ظروف و مواد غذایی کول کاپ با نام تجاری دیگری اقدام به راه اندازی و فروش غیر قانونی برند نموده اند ، که کلیۀ مواد غذایی آنها غیر بهداشتی و بدون هیچ مجوزی از سازمان مربوطه بوده ، که در اداره بهداشت منا طق پرونده ای دال از شکایت از ایشان موجود می باشد…

دیدن ادامه مطلب »

 

اسامی برندگان قرعه کشی
آرش ذوالقدری10.000 تومان
حمید اسماعیلی غذای رایگان
رامین عزیزیغذای رایگان
عاطفه احمدیغذای رایگان
عاطفه غلامی10.000 تومان
علیرضا ایزدیغذای رایگان
فاطمه شاه حسینی10.000 تومان
فردین اربابیغذای رایگان
فرشاد الیاسغذای رایگان
فرشته فتحیاتوی مو
محمد رادپیغذای رایگان
محمد رضا رجبی اکبر آبادغذای رایگان
محمد ملکانغذای رایگان
محمد کمال غریبیغذای رایگان
محمدرضا دشتی زادهغذای رایگان
مدنیغذای رایگان
مرضیه شیخ فندرسکیغذای رایگان
معصومه اقبال زادهغذای رایگان
مهرداد قزلسفلوغذای رایگان
مهسا مریدیغذای رایگان
مهسا مریدیغذای رایگان
مهیا میر حسینی20.000 تومان
نصرالدین عزیزیغذای رایگان
نیلوفر احمدی شاپو ابادیغذای رایگان
نیلوفر صبوحیغذای رایگان
امین شایستهغذای رایگان
مریم محناییغذای رایگان
فیروزه رمضان شیربیاتی10000 تومان
بهنام موسی نیا مداحغذای رایگان
مجید رهبریغذای رایگان
پریسا تنگستانی پورغذای رایگان
صاحب صاحبیغذای رایگان
پریسا صاتحیغذای رایگان
ناهید برایغذای رایگان
زینب سادات میرحسینی20000 تومان
ریحانه رستگارغذای رایگان
فاطمه رستگارسشوار مسافرتی
حسین امیر لطیفیغذای رایگان
آزیتا بلوری متمدنغذای رایگان
محمد قربانیغذای رایگان
مهدی صلاحیغذای رایگان
مهدیه داورنژادغذای رایگان
سامان یعقوبیغذای رایگان
میلاد بختیاریغذای رایگان
مهناز عربغذای رایگان
مهران نصیریغذای رایگان
علی حامدیغذای رایگان
محمد رحمتیغذای رایگان
مدیحه میرزاییغذای رایگان
فائقه آنجفیغذای رایگان
علی اصغر گلپایگانیغذای رایگان
منصور کثیرغذای رایگان
نازنین ذاکرغذای رایگان
یاسمین طالبیغذای رایگان
رضا اصغری10.000 تومان
مهسا برومندغذای رایگان
ماکان کاظم زاده زاهدیغذای رایگان
سید ابراهیم مبلغغذای رایگان
یده سیمین برهادی پورغذای رایگان
محمد یاحسنغذای رایگان
محمد نقی پورغذای رایگان
امان یعقوبیغذای رایگان
مرجان حسنیغذای رایگان
سید محمد احمدی مقدمغذای رایگان
منصور آذرنوغذای رایگان
مرتضی غلام فریدونغذای رایگان
محمد رضا خانیغذای رایگان
افسانه عسکریغذای رایگان
بهزاد ابره دریغذای رایگان
سعید فتاحی فرغذای رایگان
فرهاد خاقانی زندآبادغذای رایگان
حسین سنگتراش10.000 تومان
حامد فرهنگ بنامغذای رایگان
رابعه اکبری مرزناکغذای رایگان
مهدی جمالیانغذای رایگان
حدیث نامداریغذای رایگان
ثمین آقاییغذای رایگان
سینا سایبانیغذای رایگان
مهلا ویژطاهری20.000 تومان
الهام محمد تقی زادهغذای رایگان
مینا صالحیغذای رایگان
حمیدرضا مقدسیغذای رایگان
فرشته یوسفی20.000 تومان
رابعه اکبری مرژناکغذای رایگان
علی اصغر گلپایگانیغذای رایگان
پرنیان میرمحمدیغذای رایگان
محمدرضا رستگارغذای رایگان
مهران نصیریاتوی مو
آناهیتا خرمیغذای رایگان
شهربانو زمانیانغذای رایگان
مهیار حسینیسشوار مسافرتی
محمد منصوریغذای رایگان
الدوژ حسینیغذای رایگان
شوقیه دهنویغذای رایگان
حمید کیانی مطلقسشوار مسافرتی
بهنام صادقیا امیرکیا10.000 تومان
علی جلیل زاده20.000 تومان
یحیی درویشی10.000 تومان
شیما رضاییغذای رایگان
پوریا دلپسند10.000 تومان
وحید ضیاء10.000 تومان
سعید صومعه سرایی ثابتاتوی مو
عارفه خادملو10.000 تومان
غلام رضاییغذای رایگان
صبا شیخیغذای رایگان
صدف احمدیغذای رایگان
علیرضا جعفریغذای رایگان
عادل انوری مستقیم نژادغذای رایگان
مهدی عفیفی ثابتغذای رایگان
سولماز یعقوبیغذای رایگان
محمد مهدی پورغذای رایگان
سید احمدرضا عظیمیغذای رایگان
شیما رضایی20.000 تومان
امیربابک انصاریغذای رایگان
نیلوفر حیدریغذای رایگان
طلایه شهبازیغذای رایگان
مهدی دوانی10.000 تومان
فاطمه کاشیان20.000 تومان
زهرا ندومیغذای رایگان
فاطمه ایلبیگی اصلیغذای رایگان
بهزاد محسنیغذای رایگان
محمد منصوریغذای رایگان
سهیلا مهدویغذای رایگان
حسام صباغ زادهغذای رایگان
مرضیه بهادریغذای رایگان
بابک مهروانیغذای رایگان
پریسا ربیعی10.000 تومان
کوشا افراسیابیغذای رایگان
حسین اسکندیغذای رایگان
آتوسا آقاجانیغذای رایگان
سید وحید طالبیغذای رایگان
سید وحید طالبیغذای رایگان
فرانک استاد حسین خیاطغذای رایگان
سامان یعقوبیغذای رایگان
هانیه فلاحیغذای رایگان
طاهره انصاریغذای رایگان
سعیده ضیاغذای رایگان
ذینب سادات میرحسینیغذای رایگان
سینا طاهریغذای رایگان
علی اکبر گودرزی زاده10.000 تومان
صبا سرلکغذای رایگان
حامی قنبرزادهغذای رایگان
لیلا شهریاریغذای رایگان
آتوسا زارعی اسفندیاریغذای رایگان
طناز قدوسی بهبهانیاتوی مو
عطا سلطانیونغذای رایگان
نسرین خیاطی20.000 تومان
الدوژ حسنیغذای رایگان
اردلان خضرویغذای رایگان
هانازارع قوی پنجهغذای رایگان
محمد سلیمیغذای رایگان
نگین گواریسشوار مسافرتی
نگین گواریغذای رایگان
علیرضا هنرور10.000 تومان
مهلا دیژطاهریغذای رایگان
حمیدرضا مرادپور10.000 تومان
عاطفا درگاهیغذای رایگان
شهرام گرانپایهغذای رایگان
زهرا معروفیغذای رایگان
رامون اختر طالع10.000 تومان
لیلا فروزانغذای رایگان
سعید منادیغذای رایگان
سید مرتضی حجتی نیاغذای رایگان
پوریا ارشادیغذای رایگان
محمد ابراهیمی بسطامیغذای رایگان
علی امیدوارغذای رایگان
رضوان طباطبایی فردغذای رایگان
معصومه معماری10.000 ومان
معصومه معماریغذای رایگان
امین نصیرزادهغذای رایگان
سید محمد علوی10.000 تومان
پریسا ربیعیغذای رایگان
میرا فکورنیا10.000 تومان
مونا عشقیغذای رایگان
حمید رضا زارع حاجی آقاغذای رایگان
آران محزونغذای رایگان
سمانه بروجردیغذای رایگان
سیاوش موسویغذای رایگان
ابراهیم علیزادهغذای رایگان
نسرین خیاطیغذای رایگان
سید مرتضی اجدادیغذای رایگان
گلشید شوشتری10.000 تومان
علی جدید زادهغذای رایگان
زهرا متوسلیغذای رایگان
احسان گودرزفلاحیغذای رایگان
یزدان عباسیغذای رایگان
میرپوریا فاطمیغذای رایگان
فرزاد آساغذای رایگان
فاطمه احمدیغذای رایگان
پاشا نوادهغذای رایگان
احمد نوریغذای رایگان
عطیه نیارکی10.000 تومان
فرهنگ نوری10.000 تومان
مرتضی عیدیغذای رایگان
آتنا عسگریغذای رایگان
محمد محمد نیاغذای رایگان
مهدی جوکارغذای رایگان
سمیرا دلیررویغذای رایگان
محمدرضا قزلغذای رایگان
الهه خلاقیغذای رایگان
حمیدرضا زارع حاجی آقاغذای رایگان
پاشا نوادهغذای رایگان
مینو محمدیغذای رایگان
الیاس بیاتیغذای رایگان
علیرضاطهماسبیغذای رایگان
امیر رمضا زادهغذای رایگان
حمیدرضا ناصر صرافهاغذای رایگان
راضیه ذبیحغذای رایگان
آرین وکیل پورسشوار مسافرتی
عاطفه صدیق صفت20.000 تومان
حمیدرضا زارع حاجی آقاغذای رایگان
سعیده ادیبغذای رایگان
آرش شمسغذای رایگان
فرهنگ رسلیغذای رایگان
آناهیتا پیکغذای رایگان
پوریا میرفلاحغذای رایگان
محمد واقفغذای رایگان
محمد تهموریغذای رایگان
امیررضا رشیدیانغذای رایگان
تقی فراهانیغذای رایگان
علی اکبر گودرزی زادهغذای رایگان
سیروس جعفریغذای رایگان
علی فخری غذای رایگان
بهرام توانا10.000 تومان
اعظم فقیهی زادهغذای رایگان
رضوان بهیغذای رایگان
حسین سعیدیانغذای رایگان
نیلوفر رحمانیغذای رایگان
علیرضا جهانیانغذای رایگان
زهرا رضاییغذای رایگان
محمد علی ریاضیغذای رایگان
ریحانه نیکخویغذای رایگان
نفس ذاکرغذای رایگان
آریا فرزانه کاری20.000 تومان
ابوتراب طالبیغذای رایگان
زهرا خوشبختیانغذای رایگان
حمیدرضا نعمتی پور10.000 تومان
اعظم فقیهی زادهغذای رایگان
محمد تهموریغذای رایگان
ریحانه ظفریغذای رایگان
فرید امریغذای رایگان
فرید امریغذای رایگان
هانیه فرهنگغذای رایگان
حمیدرضاسرووقدیغذای رایگان
سهیلا مهدویغذای رایگان
لادن مهدوی10.000 ومان
عرفان خسروانی10.000 تومان
شیرین دلفریبیانغذای رایگان
پریچهر گرمخانیغذای رایگان
عبدالمجید رویانغذای رایگان
آیدین غفوریغذای رایگان
مهسا غنی10.000 تومان
صدرا علیشاهیغذای رایگان
افشین کلانتریغذای رایگان
میترا اسدی10.000 تومان
فرانک توحید خواهغذای رایگان
زهرا نظری20.000 تومان
زهره نظریغذای رایگان
عطیه نوری10.000 تومان
مهسا غنیغذای رایگان
جمشید دریا سفرغذای رایگان
شمین کرغذای رایگان
منصوره سیاوش پورسشوار مسافرتی
محمدرضا قربانیغذای رایگان
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کول کاپ است .
Powered By Arzandehnia.com