کول کاپ چیکن غول، فینگرفود، بدون سوسیس و کالباس

کول کاپ چیکن غول

  • ۱ عدد فیله
  • ۱ عدد بالشتک مرغ
  • ۱ عدد فیله سوخاری
  • ۱ عدد کاسپین لاوا پنیر
  • ۱ عدد چیکن کی یف
  • ۱ عدد کوردن بلو
  • ۲ عدد سمبوسه مرغ
  • ۲ عدد قارچ سوخاری
  • سس تارتار

کول کاپ چیکن غول

فیله + بالشتک مرغ + فیله سوخاری + کاسپین لاوا پنیر + چیکن کی یف + کوردن بلو + سمبوسه مرغ + قارچ سوخاری+ سس تارتار