فرانچایز از دیدگاه مدیر عامل برند کول کاپ

یک فرانچایز از دیدگاه من میبایست 2 اصل مهم داشته باشد

اول درک دغدغه های فرانچایزی ها
دوم خلاقیت محصول در ارتباط با نیاز مشتری ها
به طور کل فرانچایز به معنای تعاملی است که منجر به سودزرفین خواهد شد .
یک طرفه دیدن این مقوله که در بازار امروزی زیاد به چشم میخورد ، قطع به یقین جفا در حق فرانچایزی ها می باشد .
فرانچایز در قبال دریافت مبلغی مشخص علاوه بر اجازه استفاده از ایده خلاقانه خود به فرانچایزی ها ، دغدغه ی این افراد را در زمینه تولیدات محصولاتو راه اندازی _ تخصص _ نظارت کیفی _ ارسال محصولات ، برند سازی ، جذب مخاطب ، تنوع محصولات و تبلیغات به شدت کاهش میدهد .
لدا این امر باعث تمرکز بالای فرانچایزی روی کیفیت ، مشتری مداری و حال خوب مردم خواهد شد .
من زمانی یک فرانچایز را به مردم عزیزم معرفی خواهم کرد که در کنار کیفیت ، نوع سرو خاص و جذاب ، زیبایی بصری و سود بالای فرانچایزی ها و هزینه منطقی در جامعه ی کسب و کار امروزی را داشته باشد .
برند کول کاپ با اختراع صنعتی در رابطه با نوع سرو ، قطعا یک ایده و فرانچایز جذاب خواهد بود و می توان شما را به ایده هایتان نزدیک کند .